Liikuntakeskus FUNille on myönnetty avainlippu!

FUN- jäsenyydellä tuet suomalaista työtä!

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Liikuntakeskus FUN- ketjulle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle!

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä

Liikuntakeskus FUN- ketjulle on myönnetty Avainlippu!

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Liikuntakeskus FUN- ketjulle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia.

Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

"Liikuntakeskus FUN on 100% suomalainen yritys. Liikunta- ja kuntokeskusalalla moni suuri toimija on ulkomaalaisomistuksessa, joten halusimme Avainlippu- tunnuksella tuoda entistä paremmin esiin kotimaisuuttamme", Liikuntakeskus FUN- ketjun operatiivinen johtaja Pipsa Lahti kertoo. Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

FUN- jäsenyydellä tuet suomalaista työtä!